Bodil–onsdag–18.45

 

Uge/år Dans Niveau Stepsheet Video
03/2020 Thorn in my side High Improver
48/2019 Bonaparte´s Retreat Beginner
45/2019 Codigo High Beginner
43/2019 Backroad Nation Beginner
40/2019 The little farmer Beginner
38/2019 Walking on the moon Beginner
37/2019 Walk back to me Improver
12/2019 One Hundred Improver
10/2019 Get it right Improver
08/2019 Love Flow Beginner
06/2019 Thanks a Lot Beginner
05/2019 Forever and ever Beginner/intermediate
03/2019 Why did it have to be me Beginner
47/2018 Whiskey Bridges Absolute beginner
46/2018 Be Strong Beginner/Intermedate
45/2018 Texas Two-Step Beginner
44/2018 Champagne Promise Beginner
43/2018 Irish Stew Beginner/Intermediate
42/2018 Cut a Rug Ultra beginner
39/2018 I close my Eyes Beginner
37/2018 Lindy Shuffle Ultra beginner
36/2018 Come Dance With Me Beginner
35/2018 Diamond Dixie Beginner
14/2018 11:59 Beginner (Årsdans 2017
12/2018 The most Beautiful Girl Beginner (Årsdans 2017)
08/2018 Never Tired Of It High Beginner
05/2018 Lonely Drum Improver (Årsdans 2017)
03/2018 Early In the Morning Beginner (Årsdans 2017)
01/2018 Queen of My Heart Beginner Waltz
45/2017 Things Beginner
44/2017 Sweet Sweet Smile Beginner
38/2017 Honky Tonk Stomp Absolute beginner
38/2017 Little Kiss med Honey Ultra beginner
39/2017 Mamma Maria Ultra beginner
40/2017 Drinking with Dolly Beginner
41/2017 This and that Beginner